Čo je HDR?

Súčasné televízne normy sú založené na metrike štandardného dynamického rozsahu, ktorá bola vytvorená pred viac než 30 rokmi. Vďaka novým priemyselným normám budú môcť v roku 2016 televízory podporujúce technológiu HDR zobrazovať značne rozšírený rozsah farieb aj kontrastu a poskytovať tak vysokodynamický rozsah. Inými slovami, televízory podporujúce technológiu HDR rozšíria kontrastný pomer a farebný priestor, aby ponúkli realistickejší a prirodzenejší obraz, ktorý sa približuje tomu, ako svojimi očami vidíte skutočný svet. Hlboké čierne odtiene sa spájajú s veľmi jasnými presvetlenými časťami a vytvárajú úroveň reality, ktorá doteraz nebola možná.

Predtým: štandardný dynamický rozsah

  • Rozlíšenie: SDTV/HDTV

  • Farebný priestor: Rec.709

  • Jas: 100 – 300 nitov

Teraz: vysokodynamický rozsah

  • Rozlíšenie: 4K Ultra HD

  • Farebný priestor: BT2020

  • Jas: 1 000 nitov

Televízory podporujúce technológiu HDR prinášajú obraz, ktorý sa približuje tomu, ako vidíte skutočný svet.

Ste pripravení zažiť budúcnosť? – Ultra HD Premium

Ultra HD Premium je nová norma vytvorená alianciou UHD. Ide o koalíciu spoločností z rôznych odvetví priemyslu, ktorá združuje popredné filmové štúdiá, výrobcov spotrebnej elektroniky, distribútorov obsahu, a technologické spoločnosti, pričom spoločnosť Panasonic je jedným z členov jej dozornej rady. Zaradenie televízora do kategórie Ultra HD Premium je podmienené úspešným absolvovaním testov výkonu zameraných na rozlíšenie, dynamický rozsah, rozsah farieb, ako aj na ďalšie kritériá. Všetky produkty označené logom Ultra HD Premium musia úspešne absolvovať prísne testy v nezávislých skúšobných strediskách.

Nie všetky televízory HDR budú vytvorené rovnako – technológia HDR Premium od spoločnosti Panasonic

1. Bezprecedentný kontrast vďaka panelu so štruktúrou včelieho plástu od spoločnosti Panasonic

Panel so štruktúrou včelieho plástu použitý v televízoroch radu DX900 využíva stovky individuálne ovládateľných zón osvetlenia. Každá zóna je presne oddelená od susediacich zón s cieľom eliminovať efekt príliš jasných odleskov (tzv. blooming) okolo jasných objektov, ktorý bežne vídať v prípade panelov LCD. Povedané inými slovami – v televízoroch radu DX900 zostávajú jasné plochy jasné a tmavé plochy tmavé. Výsledkom je mimoriadne vysoký kontrast, ktorý je potrebný na špičkové zobrazenie obsahu HDR.

2. Ovládanie oblastí s nízkym jasom pomocou novej technológie Studio Master HCX+ od spoločnosti Panasonic

Televízor zobrazí obsah HDR správne iba v prípade, že dokáže verne reprodukovať jasné presvetlené časti aj hlboké čierne odtiene pri zachovaní jemných detailov a prechodov. Televízory radu DX900 od spoločnosti Panasonic poskytujú úchvatné presvetlené časti s úrovňou 1 000 nitov a riešia aj slabinu bežných televízorov LCD: nedostatočné reprodukovanie bohatých, detailných odtieňov čiernej farby alebo presných farieb v oblastiach s nízkym jasom. Kombinácia jedinečného nového podsvietenia so štruktúrou včelieho plástu od spoločnosti Panasonic a presného spracovania signálu pomocou nového procesora Studio Master HCX+ zaručuje mimoriadne jemné ovládanie jednotlivých zón lokálneho stlmenia s cieľom zobraziť plynulejšie a jemnejšie odstupňovanie odtieňov čiernej. Preto si môžete vychutnať hlboké, bohaté variácie odtieňov čiernej farby a presné farby podobné filmu v kine.

Dosahuje plynulý prechod a jemné zobrazenie čiernej farby v tmavých scénach.

3. Presnosť farieb približujúca sa úrovni profesionálnych štúdiových monitorov

Spoločnosť Panasonic nadviazala na svoje bohaté skúsenosti v oblasti poskytovania profesionálnej videotechniky pre filmárov a v domácich televízoroch začala používať systém správy farieb vyvinutý pre svoje referenčné monitory. Novovyvinuté algoritmy umožňujú okamžitú korekciu chýb farieb v jednotlivých bodoch na mape súradníc farieb. Táto profesionálna technológia používaná v hollywoodskej produkcii umožňuje presné reprodukovanie farieb pri každej úrovni jasu.

Posledný krok s cieľom zaručiť, že prehrávanie obsahu HDR bude zodpovedať predstavám filmárov, spočíval v dôkladnom vyladení prehrávania obsahu HDR, ktorým prešli televízory radu DX900 v spoločnosti Panasonic Hollywood Laboratory.

Ron Martin

Viceprezident a riaditeľ
Panasonic Hollywood Laboratory

Verná reprodukcia farieb sa dosahuje korekciou chýb farieb v jednotlivých bodoch súradníc farieb od úrovne nízkeho jasu až po vysoký jas. Takýmto spôsobom vzniká obraz v kvalite, ktorá sa približuje úrovni profesionálnych štúdiových monitorov.

Bežné

DX900

Farby sa zobrazujú na tmavých plochách bez straty intenzity.